MỞ BÁN RƯƠNG SẮC ĐẸP - NHẬN NGAY COMBO TRANG PHỤC BẬC SS CHỈ TỪ 8 QUÂN HUY

Viết bởi Dreamy

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Mở bán Rương Sắc Đẹp

NỘI DUNG

Khi mở Rương Sắc Đẹp, các bạn sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Combo trang phục: Lauriel Thánh Quang Sứ / Airi Kiemono / Liliana Nguyệt Mị Ly

Trang phục Lauriel Thánh Quang Sứ

Trang phục Airi Kiemono

Trang phục Liliana Nguyệt Mị Ly

Huy hiệu Vô Địch x50

Huy hiệu Vô Địch x3

Huy hiệu Vô Địch x2

THỜI GIAN

Từ ngày 22 - 25/7

Tin tức khác