NẠP QUÂN HUY - NHẬN CÀNG NHIỀU QUÂN HUY

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Nạp quân huy - nhận càng nhiều quân huy

NỘI DUNG

Khi tích luỹ quân huy nạp tới các mốc nhất định, các Kiện Tướng sẽ nhận được

Vật phẩm Quân huy nạp
7 thẻ đổi QH bậc Đồng 100
7 thẻ đổi QH bậc Bạc 300
7 thẻ đổi QH bậc Vàng 500
7 thẻ đổi QH bậc Bạch Kim 1000
7 thẻ đổi QH bậc Kim Cương 2000

Thẻ đổi quân huy sẽ dùng để đổi quân huy, tối đa đổi 1 thẻ mỗi loại / ngày, kéo dài từ 20/09 - 30/09/2019

Vật phẩm Quân huy đổi
thẻ đổi QH bậc Đồng 4 (giới hạn đổi 1 / ngày)
thẻ đổi QH bậc Bạc 8 (giới hạn đổi 1 / ngày)
thẻ đổi QH bậc Vàng 8 (giới hạn đổi 1 / ngày)
thẻ đổi QH bậc Bạch Kim 18 (giới hạn đổi 1 / ngày)
thẻ đổi QH bậc Kim Cương 35 (giới hạn đổi 1 / ngày)

THỜI GIAN

Từ ngày 20 - 22/09/2019: Sự kiện nạp quân huy nhận càng nhiều quân huy

Từ ngày 20/09 - 30/09/2019: Thời gian đổi thẻ quân huy

Tin tức khác