SỰ KIỆN ERROL GENOS TRỞ LẠI

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện tướng,

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Errol Genos

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Khi tham gia vào sự kiện, có tổng cộng 20 ô tương đương với 20 giải thưởng. Quay đủ 20 lần người chơi chắc chắn sẽ nhận toàn bộ giải thưởng bao gồm cả trang phục Errol Genos

Người chơi có thể sử dụng tính năng "Đồng đội trợ giúp" nếu sở hữu trang phục hợp tác thương hiệu từ các sự kiện Krixi Terrible Tornado (Đang diễn ra) Raz Saitama Cosplay (sẽ lên sóng vào ngày 08/04/2024)

Mỗi lượt quay sẽ có cơ hội ra 1 trong các phần thưởng sau:

Genos + Viền Genos Điệu nhảy Genos
Hoạt hoạ Genos Emote Genos
Emote Saitama chán chường Emote Saitama chết lặng
Saitama chán chường - 1 Ngày Saitama chết lặng - 1 Ngày
Saitama chán chường - 3 Ngày Saitama chết lặng - 3 Ngày
Saitama chán chường - 7 Ngày Saitama chết lặng - 7 Ngày
Genos tự tin - 1 Ngày Genos tự tin - 1 Ngày
Genos tự tin - 3 Ngày Genos tự tin - 3 Ngày
Genos tự tin - 7 Ngày Genos tự tin - 7 Ngày
Saitama chết lặng - 3 Ngày Saitama chết lặng - 7 Ngày

Giá các lượt quay lần lượt là:

Lượt 1 9 Quân Huy
Lượt 2 19 Quân Huy
Lượt 3 29 Quân Huy
Lượt 4 49 Quân Huy
Lượt 5 69 Quân Huy
Lượt 6 89 Quân Huy
Lượt 7 109 Quân Huy
Lượt 8 129 Quân Huy
Lượt 9 129 Quân Huy
Lượt 10 139 Quân Huy
Lượt 11 139 Quân Huy
Lượt 12 149 Quân Huy
Lượt 13 149 Quân Huy
Lượt 14 149 Quân Huy
Lượt 15 149 Quân Huy
Lượt 16 159 Quân Huy
Lượt 17 159 Quân Huy
Lượt 18 159 Quân Huy
Lượt 19 159 Quân Huy
Lượt 20 159 Quân Huy

LƯU Ý

Tất cả vật phẩm sẽ được gửi về hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Nếu nút Trợ giúp chưa được kích hoạt sau khi mới sở hữu thêm các trang phục trợ giúp, vui lòng đợi 15 phút tải lại sự kiện

Tin tức khác