SỰ KIỆN TINH LUYỆN THẦN KIẾM - CƠ HỘI SỞ HỮU TRANG PHỤC MURAD CHÍ TÔN THẦN KIẾM

Viết bởi Phuong

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Tinh Luyện Thần Kiếm

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Sự kiện Tinh Luyện Thần Kiếm diễn ra từ ngày 23/09 - 09/10/2022.

Để bắt đầu, các Kiện Tướng hãy chọn phần thưởng mong muốn cho từng mốc.

Phần thưởng tại mốc 4 bao gồm:

Trang phục Murad Chí tôn thần kiếm + Laville Xạ thần tinh vệ + Richter Kiếm thần Susanoo + Tel'Annas Vũ khúc yêu hồ.

Sau khi xác nhận, các Kiện Tướng sẽ không thể chọn lại.

Người chơi cần sưu tập Mảnh Thần kiếm để nhận phần thưởng tại các mốc quà. Sau khi nhận đủ 4 Mảnh Thần kiếm, người chơi CHẮC CHẮN nhận được trang phục.

Ngoài 4 phần thưởng đã chọn, mỗi lượt chơi bạn sẽ may mắn nhận được 1 trong các vật phẩm dưới đây. Các vật phẩm này sẽ được chuyển đến Túi đồ tạm thời trên trang sự kiện.

Rương trang phục SS Hữu hạn chọn 1

Giấy cuộn Tuyệt Sắc x1

Giấy vẽ bùa S x5

Thẻ đổi tên x1

50 Ruby

Vé kho báu x1

Đá tiến hóa Nakroth Siêu việt x1

Đá tiến hóa Ngộ Không Cao cấp x1

Giấy vẽ bùa S x1

25 Ruby

Mảnh trang phục x5

Mảnh tướng x5

Mảnh ngọc x100

Mảnh trang phục x1

Mảnh tướng x1

Giá 1 lượt6 QH. Giá 15 lượt88 QH.

LƯU Ý

Phần thưởng tại các mốc sẽ được gửi trực tiếp về hòm thư.

Quân huy hiển thị trong sự kiện không bao gồm quân huy giới hạn.

Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ".

Báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác