SỰ KIỆN TIÊU QUÂN HUY NHẬN FREE GIẤY VẼ BÙA

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng sự kiện: Tiêu quân huy nhận Free giấy vẽ bùa

NỘI DUNG

Khi tích luỹ quân huy tiêu tới các mốc nhất định, các Kiện Tướng sẽ nhận được

Giới hạn quân huy Phần thưởng
50 Quân Huy 1 Vé quay
100 Quân Huy 5 Giấy vẽ bùa S
300 Quân Huy Thẻ giảm giá 100 quân huy
500 Quân Huy 3 Vé quay
1.000 Quân Huy 20 Giấy vẽ bùa S

THỜI GIAN

Từ ngày 19 - 22/09/2019

Tin tức khác