TỔNG HỢP SỰ KIỆN TẠI CỬA HÀNG (08/04 - 14/04)

Viết bởi Andrea

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các Kiện Tướng tổng hợp sự kiện tại cửa hàng: 08/04 - 14/04


NỘI DUNG

Thứ Ngày Sự kiện mới

Thứ 2

08/04

Hộp skin ngẫu nhiên - Cơ bản (5 QH)

Hộp skin chưa sở hữu - Cơ bản (49 QH)

Thứ 3

09/04

Sự kiện Giai điệu vệ thần (Lauriel Thứ nguyên vệ thần)

Thứ 4

10/04

Hộp skin ngẫu nhiên - Hữu hạn (12 QH)

Hộp skin chưa sở hữu - Hữu hạn (99 QH)

Thứ 5 11/04

Mở bán trang phục Sổ sứ mệnh:

Annette Phi hành gia (199 QH)

Capheny Phi hành gia (199 QH)

Florentino Xử sở thần tiên (99 QH)

Thứ 6

12/04

Vòng quay 12 ô - Alice Quân nhạc Athanor

Thứ 7 13/04

Rương S+ hữu hạn 4QH (Có huy hiệu)

Rương SS hữu hạn 12QH (Có huy hiệu)

Chủ Nhật

14/04

50 giấy S chỉ với (198 QH)

Rương Huy hiệu Thần tốc (8 QH)

LƯU Ý

  • Vui lòng theo dõi trang chủ Liên Quân để cập nhật thông tin sự kiện mới nhất.

  • Các sự kiện có thể được bổ sung ngoài danh sách trên.

Tin tức khác