VẼ BÙA ROBOT - CƠ HỘI NHẬN TRANG PHỤC XỊN CHỈ VỚI 5 GIẤY VẼ BÙA S

Viết bởi Gatrix

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Vẽ bùa Robot

THỜI GIAN

Từ ngày 23h00 14/09 - 23h00 03/10/2020

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa sẽ tốn 5 giấy vẽ bùa tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau:

Combo: Elsu Sứ giả tận thế + Lữ Bố Tư lệnh Robot
Elsu Sứ giả tận thế
Lữ Bố Tư lệnh Robot
Rương trang phục chọn 1
Rương tướng chọn 1
Rương tướng khó chơi chọn 1
Huy hiệu tựu trường X50
Huy hiệu tựu trường X20
Huy hiệu tựu trường X10
Huy hiệu tựu trường X5
Huy hiệu tựu trường X3
Huy hiệu tựu trường X2
Giấy tuyệt sắc x1

Danh sách tướng và trang phục có thể xuất hiện trong vẽ bùa

Rương tướng khó chơi - chọn 1 Rương tướng HOT - chọn 1

Rương trang phục chọn 1

Sephera Wisp

Kriknak Bọ cánh bạc

Annette Slimz

Arthur Hoàng Kim Cốt

Baldum Fennik Zill Lốc địa ngục
Ignis Omen

Murad Thợ săn tiền thưởng

Zuka Allain Skud Sơn tặc
Skud Arum

Butterfly Thủy Thủ

Arthur Keera

Ignis Hỏa thuật sư

Kriknak Mina

Rourke Pháo thủ tuộc neo

3 Huy hiệu tựu trường 3 Huy hiệu tựu trường 10 Huy hiệu tựu trường

Tin tức khác