SỰ KIỆN VẼ BÙA TẾT - CƠ HỘI SỞ HỮU TỚI 100 XU VÀNG MAY MẮN CÙNG HÀNG LOẠT TRANG PHỤC CỰC HOT VỚI GIÁ CHỈ TỪ 30 QUÂN HUY

Viết bởi kiol

Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Vẽ bùa Tết - cơ hội sở hữu xu vàng may mắn cùng hàng loạt trang phục hot.

THỜI GIAN

Từ ngày 24/01 - 13/02/2020

NỘI DUNG

Tính năng vẽ bùa sẽ sử dụng giấy cuộn với cơ hội trúng được những vật phẩm khác nhau

Giấy vẽ bùa S: Giá 6 quân huy / cuộn.

Mỗi một lượt vẽ bùa sẽ tốn 5 giấy vẽ bùa tương ứng.

Các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong những vật phẩm sau:

Vẽ bùa cấp cao
Xu vàng may mắn x100
Xu vàng may mắn x50
Xu vàng may mắn x40
Xu vàng may mắn x30
Xu vàng may mắn x20
Xu vàng may mắn x15
Xu vàng may mắn x10
Rương tướng tuỳ chọn
Rương trang phục tuỳ chọn
20 mảnh tướng
20 mảnh trang phục

Danh sách tướng và trang phục có thể xuất hiện trong vẽ bùa

Tướng Trang phục cấp cao
Elsu Omen Ám Tử Đao
Lindis Zephys Dung Nham
Astrid Flash Tia Chớp Tương Lai
Cresht Zuka Gấu Nhồi Bông
Airi Taara Hoả Ngọc Nữ Đế
The Joker Zuka Giáo Sư Sừng Sỏ
Eland'orr Errol Diệt Nguyệt Tiên Phong
Ishar Arduin Tà Linh Hiệp Sĩ
4 vé quay 4 vé quay

Xu vàng có thể dùng để đổi các vật phẩm hữu hạn từ ngày 24/01 - 31/01/2020

Số lượng vật phẩm tiêu hao dùng để quy đổi Vật phẩm quy đổi được Số lần đổi tối đa
1 Đá Quý 10 thỏi vàng 1 lần
2 vé kho báu 1 thỏi vàng 5 lần
20 xu vàng may mắn 1 rương tuỳ chọn điệu nhảy của Violet/ Lữ Bố/ Natalya/ Buttterfly/ Mina/ Yorn 6 lần
100 xu vàng may mắn 20 giấy vẽ bùa S 1 lần
150 xu vàng may mắn Trang phục Lữ Bố Long Kỵ Sĩ 1 lần
120 xu vàng may mắn 1 rương tướng tuỳ chọn của Violet/ Lữ Bố/ Natalya/ Buttterfly/ Mina/ Yorn 5 lần
150 Xu vàng may mắn Trang phục Natalya Nghệ Nhân Lân 1 lần
220 xu vàng may mắn Trang phục Butterfly Xuân Nữ Ngổ Ngáo 1 lần
220 xu vàng may mắn Trang phục Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn 1 lần
600 xu vàng may mắn Trang phục Violet Nữ Hoàng Pháo Hoa 1 lần
900 xu vàng may mắn Trang phục Violet Pháo Hoa Neon Tuyệt Sắc 1 lần
1500 xu vàng may mắn 1 Lợn Vàng 1 lần
2 lợn vàng Rương combo 6 trang phục tết Violet Nữ Hoàng Pháo Hoa, Violet Pháo Hoa Neon Tuyệt Sắc, Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn, Natalya Nghệ Nhân Lân, Butterfly Xuân Nữ Ngổ Ngáo, Lữ Bố Long Kỵ Sĩ 1 lần
1 lợn vàng 1 đá quý 1 lần

Tin tức khác