VÒNG QUAY 12 Ô - NGỘ KHÔNG SIÊU VIỆT CHỈ TỪ 3 QUÂN HUY

Viết bởi Híu

Xin chào các Kiện Tướng

Hãy cùng Hội Đồng Liên Quân theo dõi bài viết để biết thông tin vật phẩm nào sẽ xuất hiện trong sự kiện Vòng Quay 12 ô lần này nhé.

NỘI DUNG

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

=> Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần.

Các vật phẩm trong vòng quay lần này:

Huy hiệu Bãi Biển x1

Huy hiệu Bãi Biển x2

Murad Điệp viên Anubis

Huy hiệu Bãi Biển x3

Huy hiệu Bãi Biển x5

Annette Thần tượng âm nhạc

Huy hiệu Bãi Biển x10

Giấy vẽ bùa Tuyệt Sắc x1

Giấy vẽ bùa S x5

Huy hiệu Bãi Biển x20

D'Arcy Đô đốc tinh hệ

Ngộ Không Siêu việt

Giá mỗi vòng quay

STT Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 Lần 9 Lần 10 Lần 11 Lần 12
Giá 3 6 9 19 29 39 59 79 99 199 444 699

THỜI GIAN

Từ 00h 11/04 - 17/04

LƯU Ý

Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Không giới hạn số lần quay trong 1 ngày

Tin tức khác