MÈO THẦN TÀI CHÍNH THỨC RA MẮT

Viết bởi Big Bol

Xin chào các kiện tướng

Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện đặc biệt chính thức được ra mắt: Mèo Thần Tài

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN

Thời gian sự kiện: 21.01-31.01.2023

Người chơi tham gia lật lì xì theo các mốc tương ứng. Nhận lại số lượng quân huy ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng số đã bỏ vào lì xì.

Các mốc lì xì tương ứng là:

- 8 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 8-38QH

- 38 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 38-98QH

- 108 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 108-258QH

- 268 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 268-588QH

- 638 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 638-1288QH

- 1388 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 1388-2688QH

- 2888 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 2888-4388QH

- 4888 Quân Huy nhận ngẫu nhiên 4888-9999QH

Sau khi hết 8 mốc lì xì, người chơi không thể tham gia lại.

LƯU Ý

Để báo lỗi sự kiện, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH.

Tin tức khác